Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Sexuell läggning

Sexuell läggning

Sexuell läggning handlar om vem en person blir attraherad av eller blir kär i. Enligt svensk diskrimineringslag finns det tre olika sexuella läggningar: Heterosexuell, bisexuell och homosexuell. I praktiken använder dock personer fler ord än just homo, hetero och bi för att beskriva sin sexuella läggning.

HBTQi+

Ett samlingsnamn för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner. H:et och b:et handlar om sexuell läggning, alltså vem man blir kär i eller attraherad av. T:et handlar om hur man definierar och uttrycker sitt kön. Queer kan röra sexuell läggning, könsidentitet, relationer och/eller sexuell praktik men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer. I:et handlar om att kroppen bryter mot normer kring kön.

Definitionen är tagen från RFSL:s begreppsordlista Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

På gång

Utifrån Verksamhetsinriktningen 2022-2023 så är sexuell läggning vårt fokusområde för 2023 för att skapa tryggare och mer inkluderande simidrotter.
Vad kan vi utveckla för att bli bättre på att inkludera och välkomna människor med olika sexuella läggningar i våra verksamheter?

Regnbågsfärgerna är en viktig symbol för att välkomna och inkludera hbtq-personer i idrottsmiljön och har sin bakgrund i att visa på mångfalden och stoltheten inom hbtq-gruppen. Inom Svensk Simidrott har regnbågsflaggan bland annat synts i form av Simborgarmärket 2018. Vi använder också regnbågsfärgade domarband inom vattenpolon och nyckelband vid mästerskap, konferenser och utbildningar. Regnbågen har också varit temafärg vid Swim Open Stockholm.

Flera simhallar runt om i landet har också genomgått en HBTQ-certifiering.

Publicerad: 2022-10-18

Senast uppdaterad: 2022-10-25

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -