Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Vid oro eller om någon drabbas

Hur går du till väga om någon drabbas?

Svensk Simidrott rekommenderar att alltid försöka lösa problem och konflikter som uppstår med dialog. Om du däremot upplever oro för ett barn eller ungdom eller misstänker brott ska du alltid söka stöd. Nedan finner du ett flödesschema för att visa vart du ska vända dig för att få stöd om du upplever en otrygg idrottsmiljö inom Svensk Simidrott.

Flödesschema ärende

tryggsimidrott@svensksimidrott.se

Maila tryggsimidrott@svensksimidrott.se om du upplever missförhållanden inom simidrotten. Om du är orolig för någonting inom din förening ska du i första hand kontakta föreningens styrelse.

Mailadressen bevakas av ansvariga för ärendehantering inom Svensk Simidrott. Den som kontaktar mailadressen behöver inte kunna bevisa missförhållanden, men behöver uppvisa skäl för sin oro.

När du kontaktar adressen:

  • Beskriv anledningen till din oro.
  • För att kunna hantera ärendet på bästa sätt är det viktigt att det är möjligt för ansvariga på Svensk Simidrott att kunna kontakta dig.

OBS! Kontakt via tryggsimidrott@svensksimidrott.se är inte till för:

Kontakta polisen vid brott
Grundregeln är att idrottsrörelsen själv hanterar ärenden som bryter mot RF:s Riksidrottsförbundets stadgar. Misstänker du ett brott ska du kontakta polisen. Om du är osäker så hjälper idrottsombudsmannen dig med råd. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäl till ansvarsnämnden om det är ett brott mot RF:s stadgar
Är händelsen ett brott mot RF:s stadgar, kap 14 ska det anmälas till ansvarsnämnden. Mer information om ansvarsnämnden finner du här Öppnas i nytt fönster.. Om du är osäker eller önskar vägledning kan du kontakta tryggsimidrott@svensksimidrott.se eller Idrottsombudsmannen.

Kontakta socialtjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vid oro för barn och ungdomar. Som ledare i en ideell förening omfattas du inte av anmälningsskyddslagen men alla rekommenderas att anmäla misstankar om att barn eller ungdom far illa till socialtjänsten. Vid osäkerhet kring situationen eller hur personen ska gå tillväga är rekommendationen att föreningen utser en person som ansvarar för anmälningar till socialtjänsten som medlemmarna kan vända sig till. För mer information gällande anmälan till socialtjänsten läs sida 23 i foldern Skapa Trygga Idrottsmiljöer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Många kommuner har också tips för rutiner kring hur en ideell förening ska gå till väga om ett barn eller ungdom misstänks fara illa.

Ytterligare rådgivning. RF har även ett samverkansavtal med Bris, vilket bland annat omfattar telefonlinjer för barn, vuxna och idrottsledare:
Bris – telefonlinje för barn 116 111
Bris – vuxentelefon 0771 50 50 50, öppen vardagar mellan klockan 09.00-12.00
Bris – Stödlinje för idrottsledare 077 44 000 42

Publicerad: 2022-10-12

Senast uppdaterad: 2023-03-28

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -