Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Barn- och ungdomsidrott

unga simmare i ring

Idrottsrörelsen vill att så många som möjligt ska kunna vara med och idrotta så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt. All idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och utgå från FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen. Barnkonventionen blev lag i Sverige 1 januari 2020.

Här kan du läsa om Barnkonventionen och idrotten: Barnkonventionen på RF:s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Att idrottsrörelsen ska följa barnkonventionen står inskrivet i RF:s stadgar sedan 2009.

Verksamheten ska utgå ifrån lek, glädje och lusten att röra sig. Träningen ska vara allsidig och barnen bör även uppmuntras att hålla på med flera idrotter, vilket minskar skaderisken och ökar motivationen att fortsätta träna.

Barn är inte små vuxna

En gång i tiden utvecklades idrottsrörelsen av vuxna män för vuxna män. Mycket har hänt på vägen, men mycket av det vi gör idag kan fortfarande spåras till den tiden. Det är viktigt att inte gissa sig till vad som är bäst i utveckling av barn och ungdomar, när forskning och utbildning finns att luta sig mot.

Artikel 31 i barnkonventionen – om barns rätt till lek, vila och fritid – är central för barn och ungas idrottande. Barnet ska, anpassat till sin ålder, få vara med, leka och utvecklas. Vuxna ska uppmuntra och erbjuda meningsfull fritidsverksamhet.

Barns rättigheter måste alltid respekteras. Det är vår skyldighet och vårt ansvar att alltid värna om barn, att beakta deras intressen och att behandla dem med lika värde och respekt.

Barnkonventionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2022-07-04

Senast uppdaterad: 2022-11-15

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -