Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Funktionsnedsättning

Sedan 2018 är parasimningen en del av Svensk Simidrott vilket bland annat innebär att stöd kan ges till föreningar och ledare i frågor om parasimning.


Mer information om parasimning och klassningssystem kan du finna här.

Har du frågor kring parasimning kan du kontakta Annika Friberg.

Att se och möta varje barn och simidrottare är en av idrottens målsättningar. Alla människor har olika förutsättningar och fungerar olika och har rätt att behandlas lika, oavsett funktionsnedsättning. Att möta och skapa goda förutsättningar för en simidrottare med en funktionsnedsättning handlar framförallt om att se och möta simidrottarens individuella förutsättningar och behov. Med andra ord på samma sätt som vi bör möta och inkludera alla inom Svensk Simidrott. Se alltid till simidrottarens främsta och möt behoven - därefter kan du anpassa verksamheten om det behövs.

Ditt bemötande, ditt kroppsspråk och din vilja att se simidrottarnas möjligheter och förmågor är avgörande för att kunna skapa en framgångsrik verksamhet med glädje och gemenskap i centrum. Det är också nyckeln i den inlärningsprocess som bidrar till simidrottarnas motivation och till deras livslånga simidrottande.

En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller orsakas av olyckor eller sjukdomar. Utöver nedanstående funktionsnedsättningar finns en mängd olika funktionsvariationer utifrån kroppens förutsättningar som kan variera genom olika delar i livet.

Svensk Simidrott gör följande indelning av funktionsnedsättningar:


Synnedsättning

Den som har en synnedsättning har svårt att läsa eller orientera sig genom synen. Det är vanligt att ha svårt att se färger och föremål eller att ha starkt begränsat synfält. Det kan också vara svårt att se när det är mörkt eller ljust.


Intellektuell funktionsnedsättning

WHO:s klassificering för intellektuell funktionsnedsättning kräver en uppmätt IQ under 70 innan du fyllt 18 år, i kombination med att det på flera sätt är svårt att känna sig trygg med att fungera i samhället. I Sverige har ungefär 38 000 barn, ungdomar och vuxna en intellektuell funktionsnedsättning. Vad det innebär i praktiken, är högst individuellt, men oavsett grad och typ så går förutsättningar för att idrotta att påverka.

 

Rörelsenedsättning

En rörelsenedsättning kan till exempel bero på förlamning, att en kroppsdel saknas eller att hela eller delar av kroppen inte har full funktion eller rörlighet. CP-skador är den vanligaste orsaken till förlamning, andra exempel är ryggmärgsbråck eller traumatiska skador hos personer som brutit nacken eller ryggen vid någon olycka.

 

Simidrottare med NPF

Utöver indelningen i syn- och rörelsenedsättning samt utvecklingsstörning, finns simidrottare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). NPF är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser som alla handlar om att hjärnan arbetar och fungerar på ett annorlunda sätt när det gäller tolkning och bearbetning av information. Hur stora svårigheterna blir beror mycket på omgivningens krav och förväntningar. ADHD och autismdiagnoser är exempel på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Publicerad: 2022-10-18

Senast uppdaterad: 2022-10-25

Kontakt

Annika Friberg

Utvecklingskonsulent,
Distrikt Västsvenska & Parasimning

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -