Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Religion eller annan trosuppfattning

Det som avses med religion är religiösa åskådningar som exempelvis hinduism, judendom, kristendom och islam. Annan trosuppfattning innefattar sådana övertygelser som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning, till exempel buddism, ateism och agnosticism.

Inom Svensk Simidrott vill vi att alla ska känna sig välkomna och få delta i vår verksamhet, oavsett religion eller annan trosuppfattning.

Arbetet framåt

I den långsiktiga plan vi har satt upp för arbetet med diskrimineringsgrunderna kopplat till Svensk Simidrotts strategi 2025, så kommer vi under 2024 att arbeta med religion och trosuppfattning kopplat till diskriminering.

Publicerad: 2022-10-18

Senast uppdaterad: 2022-10-25

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -