Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Könsöverskridande identitet eller uttryck

Att bryta mot normer kring könsidentitet/könsuttryck och samtidigt identifiera sig med begreppet trans. Gemensamt för transpersoner är att ens könsidentitet och/eller könsuttryck inte stämmer överens med det juridiska kön man blev tilldelad när man föddes.

Ordet trans kommer från latin och betyder ungefär ”på andra sidan av”, ”bortom” eller ”gå över/överskrida”. Trans har ingenting med ens sexualitet att göra. Definitionen är tagen från RFSL:s begreppsordlista Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

På gång

Utifrån Verksamhetsinriktningen 2022-2023 så är könsidentitet och könsuttryck vårt fokusområde för 2022. Inkluderingsgruppen har tagit fram en checklista för inkludering av personer med annat könsuttryck eller könsidentitet än normen.

Checklistan finns här: Checklista kopplat till könsidentitet/könsuttryck Pdf, 329.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Svensk Simidrott ska aktivt verka för att vara en jämställd och inkluderande verksamhet med en mångfald av erfarenheter och perspektiv som tillsammans bidrar till simidrottens utveckling. Detta innebär att jämställdhets-, inkluderings- och mångfaldsperspektivet ska vara införlivat i den dagliga verksamheten och genomsyra alla verksamhetsområden i ordinarie planering och beslut.

Publicerad: 2022-10-18

Senast uppdaterad: 2023-04-22

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -