Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Ålder

I Svensk Simidrotts verksamheter går det att delta från det att du är bebis och vidare genom hela livet. Simundervisning är något som våra föreningar erbjuder oavsett ålder och i flera av våra simidrotter finns motions- och mastersverksamhet för både nybörjare och avancerade simidrottare.


Vi är medvetna om att det för bland annat ungdomar kan vara utmanande att börja en ny idrott av flera olika anledningar. Kopplat till Svensk Simidrotts strategi 2025 arbetar vi bland annat med att utveckla våra verksamheter så att fler kan börja och ta del av dem, bland annat genom arbetet med nya tränings- och tävlingsformer samt material för att starta upp fler simidrotter i våra föreningar.

En annan utmaning som finns inom Svensk Simidrott kopplat till ålder handlar om delaktighet och möjlighet att kunna vara med och ta beslut i verksamheten. Här är det viktigt att jobba med engagemang, delaktighet och medbestämmande i föreningen. Ute i distrikten har våra utvecklingskonsulenter till exempel haft grupper av unga ledare. Är du ung ledare inom simidrotten och intresserad av att vara med? Hör av dig till din utvecklingskonsluent. I samband med våra större konferenser har vi även erbjudit unga ledare att få delta till en sänkt deltagaravgift.

Missa inte Svensk Simidrotts Facebookgrupp för unga ledare. Klicka på bilden nedan för att ta dig till gruppen.

unga ledare fb

Svensk Simidrott - unga ledare

Arbetet framåt

I den långsiktiga plan vi har satt upp för arbetet med diskrimineringsgrunderna kopplat till Svensk Simidrotts strategi 2025, så kommer vi under 2025 att arbeta mer med ålder kopplat till diskriminering.

Publicerad: 2022-10-18

Senast uppdaterad: 2022-11-15

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -