Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Säkerhet och rent spel

En kris är en händelse som utgör ett hot mot människor, materiella och immateriella värden och där åtgärder utöver det normala krävs för att bemästra situationen. När en möjlig krissituation upptäcks av en anställd eller ideellt engagerad inom idrottsorganisationen ska krisledningen larmas.

RF har tagit fram riktlinjer för att förebygga och hantera våld och hot mot personer verksamma inom idrotten. Det finns också en stödfunktion mot våld, hot och trakasserier. Läs mer om detta här.

Riksidrottsförbundet, MSB och Polismyndigheten tillsammans i en särskild satsning utveckla arbetet med att förebygga och försvåra för terrorattacker mot idrottsevenemang.

Svenska Simförbundets antidopingkommitté bedriver ett aktivt förebyggande arbete genom att varje år informera och utbilda ledare och simidrottare på främst landslagsnivå, enligt fastställd plan