Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Etnisk tillhörighet

Med etnisk tillhörighet avses en samling av personer som har samma nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

Inom Svensk Simidrott har vi under flertalet år arbetat med att försöka se till att personer med olika etniska tillhörigheter ska kunna vara en del av vår verksamhet. Flera av våra föreningar har till exempel lång erfarenhet av att anordna simundervisning för nyanlända.

Under de senaste åren har vi bland annat arbetat aktivt med de två projekten Simidrott för alla & Simidrott når alla. Mer information om dessa projekt finns att läsa under respektive rubrik nedan.

Simidrott för alla

Under 2018 och 2019 bedrevs bland annat projektet Simidrott för alla som syftade till att introducera och utbilda fler personer med olika etniska bakgrunder till att bli ledare inom simidrotten. De nya ledarna blev inkluderade i föreningslivet och förebilder för andra, vilket på sikt hade som mål att ge en större mångfald bland såväl ledare som aktiva.

Nedan kan ni se en film som framtagits kopplat till projektet och som följer två av deltagare tillsammans med deras föreningar. Filmen visar deras berättelser, vad det betytt för dem som individer och vad det betytt för föreningen.
https://streamable.com/gqb25 Länk till annan webbplats.

Simidrott når alla

Projektet Simidrott når alla tog vid där ovanstående projekt slutade och sträcker sig mellan 2020-2022. I stora drag handlar projektet om att minska tröskeln in i våra fem simidrotter, samt att få en större mångfald bland våra ledare. Mer information om detta pågående projekt finns att läsa genom att klicka här. Öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2022-10-18

Senast uppdaterad: 2022-10-25

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -