Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Kön

Begreppet kön används ofta för att särskilja människor genom att dela in dem i grupperna kvinnor och män. Kön är dock mer komplext än så och går att bryta ner i fyra olika delar:

Kropp

Inre och yttre könsorgan, könskromosomer, hormonnivåer samt sekundära könskaraktäristika (t.ex. skäggväxt eller brösttillväxt). Kroppsligt finns det inte bara två tydligt avgränsade könskategorier utan en mängd variationer.

Juridiskt kön

Det kön som står registrerat i folkbokföringen, i pass eller legitimation.

Könsidentitet. En persons självupplevda kön, det vill säga det kön man känner sig som och vet att man är (exempelvis kvinna, man, genderqueer eller ickebinär).

Könsuttryck

Hur en person uttrycker kön genom till exempel kläder, kroppsspråk, frisyr, röst med mera.

Definitionen är tagen från RFSL:s begreppsordlista Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Könsfördelning utifrån Inkluderings- och mångfaldsplanen

Inkluderings- och mångfaldsplanen lyfter flera aspekter utifrån könsfördelning inom våra verksamheter.

  • Alla organ ska ha en representation av minst 40 procent som identifierar sig som kvinnor och 40 procent som identifierar sig som män, resterande del av styrelsen kan bestå av kvinnor, män eller icke-binära personer. ”Alla organ” innefattar både beslutande och rådgivande organ (t.ex. styrelser i förbund och distrikt, sektionsstyrelser, kommittéer, utskott, nämnd, råd och arbetsgrupper) men är även en rekommendation att innefatta medlemsföreningars styrelse. Undantaget är valberedningar som ska ha helt jämn, 50–50 könsfördelning.
  • Svensk Simidrott ska uppnå en mer jämställd ledarstab för tränare centralt så väl som i distrikt och förening. Svensk Simidrott ska verka för representation av minst 40 % av det underrepresenterade könet.
  • Svenska Simförbundet ska ha en jämställd könsfördelning när delegater och andra funktioner väljs ut att representera SF i olika sammanhang.

Publicerad: 2022-10-18

Senast uppdaterad: 2022-10-25

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -