Gå till innehåll
Skånes Simförbund

6 § Valbarhet

För att kunna nomineras till val inom Skånesim krävs att den nominerade är röstberättigad medlem i förening ansluten till RF.

Ledamot i SSF- eller Skånesim-styrelsen och arbetstagare hos SSF eller Skånesim är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant i SDF.

Arbetstagare hos SSF eller Skånesim får inte väljas till ledamot i Skånesims styrelse och får inte heller väljas till ledamot av SDF:s valberedning.