Gå till innehåll
Skånes Simförbund

Kommittéer & Utskott

Skånes Simförbund är organiserade i en styrelse bestående av ledamöter valda på årsmötet, en Utbildningskommitté, en Utvecklingskommitté och två nätverk, ett för Simkunnighet och ett för föreningsverksamhet. Dessutom har vi sex utskott, ett för varje simidrott. Kommittéernas syfte är att fungera sammanhållande för utskotten som har det operativa ansvaret.