Gå till innehåll
Skånes Simförbund

4 § Förslag till ärende vid SDF-möte

Förslag till ärende att behandlas vid SDF-möte ska vara sty­relsen skriftligen tillhanda senast 1 januari det år SDF-möte hålls.

Rätt att ge in förslag har förening som är upptagen i gällande röstlängd för SDF-möte och röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från enskild medlem ska ges in av vederbörande förening tillsammans med dess yttrande.