Gå till innehåll
Skånes Simförbund

3 § Kallelse

Kallelse till SDF-möte utfärdas av styrelsen genom publicering i SSF:s officiella kungörelseorgan senast 20 dagar före mötet.

Föredragningslista med tillhörande handlingar samt verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelse sänds till röstberättigade föreningar senast 7 dagar före mötet.