Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Sekreterare

Arbetsuppgifter:

  • Ansvara för att protokollföra styrelsens möten och arkivera protokollen på lämpligt sätt.
  • Vara uppmärksam på det som diskuteras och de beslut som fattas för att kunna skriva ett tillförlitligt protokoll
  • Se till att värdefulla handlingar såsom styrelseprotokoll, verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner sparas i föreningen.
  • Skicka ut mötesprotokoll till samtliga i styrelsen för justering
  • När protokollet är justerat ska även revisorer ha protokollet
  • Se till att beslutspunkter kommer medlemmarna tillhanda på lämpligt sätt
  • Vara ansvarig för att förslag till verksamhetsplan och verksamhetsberättelse upprättas till föreningens årsmöte

Publicerad: 2022-08-08

Senast uppdaterad: 2022-10-11

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -