Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Ledamot

En ledamots ansvarsområden skiljer sig mellan olika föreningar. Vissa föreningar har ledamöter som ansvarar för utbildning, tävlingar osv. Andra har endast generella ansvarsområden och arbetar med de aktuella arbetsuppgifterna som finns inom föreningen.

 

Generella arbetsuppgifter:

 • Verka för en positiv anda och att det finns en VI-känsla i hela föreningen.
 • Arbeta efter föreningens styrdokument (stadgar, strategi, verksamhetsplan och policydokument).
 • Bidra till utvecklingen av föreningen
 • Utföra särskilda uppdrag som inte omfattas av arbetsbeskrivningen.
 • Omsätta styrelse- och årsmötesbeslut till praktisk handling.
 • Ta stort ansvar för sitt verksamhetsområde gällande såväl planering som genomförande samt hålla givna tidsramar.
 • Ansvara för att arbetsuppgifterna utförs enligt gällande avtal och regler.
 • Initiera samt delta i utvecklingsarbete i föreningen.
 • Vara väl insatt i och se helheten utifrån verksamhetens mål och styrelsebeslut.
 • Ge ett gott bemötande till våra medlemmar samt bidra till ett gott arbetsklimat i föreningen.
 • Delta vid styrelsemöten samt på överenskomna möten.

Publicerad: 2022-08-08

Senast uppdaterad: 2022-10-11

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -