Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Stadgar

En av de delar som definierar en ideell förening är att medlemmarna har antagit stadgar. Stadgar kan beskrivas som föreningens regler. I stadgarna ska det framgå vad föreningen heter, vilket ändamål föreningen har och var föreningen har sitt säte.


Enligt praxis är årsmötet det högst beslutande organet i en ideell förening. Det är endast årsmötet som kan välja att anta och förändra stadgarna. Vid bildandet av en förening skrivs ett förslag till stadgar som diskuteras och beslutas om vid föreningens första stämma.

Eftersom stadgarna syftar till att skapa trygghet i föreningen bör de inte förändras allt för ofta. Det är dock viktigt att stadgarna är anpassade för föreningen, medlemmarnas intresse och verksamheten. Det är viktigt att gå igenom stadgarna ibland för att se över om de bör revideras. Ett exempel på sådant som kan vara aktuellt att uppdatera i stadgarna är skrivelsen kring tid och plats för årsmötet, om föreningen vill möjliggöra digitala årsmöten Öppnas i nytt fönster..

Riksidrottsförbundet har en stadgemall som är bra att ha som underlag.
RF- stadgemall för föreningar. Länk till annan webbplats.

Det är viktigt att stadgarna är tillgängliga för alla medlemmar och att alla känner till stadgarnas funktion. Ibland blir stadgarna endast aktuella vid en konflikt mellan olika medlemmar och då finns det risk att stadgarna inte kan användas som det verktyg de beöver vara om de inte setts över på många år. Ha era stadgar tillgängliga och diskutera innehållet med medlemmarna. Att synliggöra stadgarna på föreningens hemsida är en varm rekommendation!

(Ur: Forening.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Publicerad: 2022-08-08

Senast uppdaterad: 2024-02-21

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -