Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Ordförande

Arbetsuppgifter:

  • Leda styrelsen och dess arbete, och enligt praxis ha huvudansvaret för styrelsens arbete.
  • Representera föreningen i olika sammanhang, och ofta vara föreningens ansikte utåt. Bör vara väl insatt i föreningens ändamål, arbetssätt och verksamhet, samt målsättningar, strategi, vision och värdegrund.
  • Ha ett stort engagemang, kunskap, kompetens och tid till att leda styrelsens arbete.
  • Ofta firmatecknare delat med kassören
  • Traditionellt leda styrelsens möten, men det kan vem som helst av ledamöterna göra
  • Vara ansvarig för att beslut fattade av styrelsen, genomförs.
  • Detta kan bestå i att delegera detta till ledamöter, eller andra i föreningen.

Publicerad: 2022-08-08

Senast uppdaterad: 2022-10-11

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -