Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Kassör

Arbetsuppgifter:

 • Ha hand om de övergripande ekonomiska uppgifterna, och förvalta föreningens ekonomiska tillgångar.
 • Ansvarig för att kontinuerligt informera om den ekonomiska situationen i föreningen.
 • Om anställd personal finns, får kassören en mer ledande funktion och även granskande av att de anställda behandlar föreningens ekonomi på det sätt som styrelsen beslutat om.
 • Är ofta, tillsammans med ordförande, firmatecknare för föreningen
 • Ansvarig för att söka bidrag, från kommunen, även andra organisationer och myndigheter. (LOK-stöd, Idrottslyft etc. )
 • Ansvarig för att deklarera, lämna inkomstuppgifter till Skatteverket och betala arbetsgivaravgifter.
 • Bokföra, dvs. systematisk dokumentera ekonomiska händelser
 • Ansvara för att ta fram resultat-, balansräkningar och bokslut
 • Ansvara för att budget upprättas och följs upp
 • Arkivera och förvara ekonomiska handlingar på ett organiserat sätt.
 • Uppdatera medlemsregister
 • Om det finns anställd, är det ofta hens uppgift.

Publicerad: 2022-08-08

Senast uppdaterad: 2022-10-11

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -