Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Registerutdrag och referenstagning

Från och med den 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar kontrollera begränsade registerutdrag för alla ledare som har direkt eller regelbunden kontakt med barn under 18 år. I registerutdraget går det att se om personen är dömd för något av våra allra grövsta brott: mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.

Att begära in utdragen är en del av ett förebyggande arbete och något som bör gälla lika för alla, oavsett hur länge en person verkat i en förening eller hur väl man känner varandra. Det är viktigt att föreningen skapar en rutin för att med viss regelbundenhet kontrollera sina medlemmars utdrag, exempelvis vartannat år. Kontroll av registerutdrag ska alltid ske vid nytillsättningar. Föreningen är ansvarig för att kontrollen genomförs. Det är däremot den enskilde ledaren som begär utdrag från Polisen och uppvisar det för sin förening. Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen.

Ansök om registerutdrag på Polisens webbplats (Utdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Lathund för idrottsföreningar om hantering av registerutdrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Lathund för förbund om hantering av registerutdrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Registerutdrag för utländska ledare

Ledare kan ansöka om utdrag från ett annat EU-lands eller Storbritanniens kriminalregister hos polisen. Det är landets nationella lagstiftning som avgör vilka domar utdraget visar. Utdraget innehåller inte uppgifter från det svenska belastningsregistret. Ledare som saknar svenskt personnummer kan begära utdrag från det svenska belastningsregistret genom att uppge födelsedatum och fullständigt namn.

Erbjuds tränare från länder utanför EU/Storbritannien uppdrag i Sverige ska föreningarna begära in utdrag för det landets polismyndighet. Det är personen som erbjuds uppdraget som ska begära ut utdrag från sitt hemlands polismyndighet.

Ansök om EU-registerutdrag på Polisens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om registerutdrag (RF) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Referenstagning

Vid anställning eller rekrytering är det viktigt att samla in referenser på ledarna för att fastställa att de är lämpliga för rollen. Detta gäller alla ledare, oavsett var de kommer ifrån. De är viktigt att föreningen både begär registerutdrag samt samlar in referenser innan en överenskommelse görs med en ny ledare. Det är ingen rättighet att vara en ledare inom föreningsidrotten, det är väsentligt att ledarna har goda intentioner och vill alla aktivas bästa.

Läs mer om RF:s arbete med Trygg idrott. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.