Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Redovisning

Även ideella föreningar ska följa bokföringslagen – annars riskerar de bestraffning. RF har tagit fram ett stöd för att avlasta föreningarna i detta arbete. Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan i ett eget dokument.


Idrottens Redovisning innehåller information och rådgivning samt förslag till uppställning av förenklat årsbokslut (K1), årsbokslut (K2) och årsredovisning (K3).

Bokföringslagen (BFL) ställer krav på hur bokföringen ska hanteras i ideella föreningar. När lagstiftningen föreskriver att föreningen är bokföringsskyldig innebär det att föreningens styrelse är skyldig att se till och att föreningen följer gällande lagstiftning.

Bokföringsnämnden (BFN) har genom ett antal allmänna råd (BFNAR) reglerat vilka föreningar som enligt BFL ska upprätta årsbokslut och vilka föreningar som ska upprätta årsredovisning enligt årsredovisningslagen (ÅRL), regler som finns i BFNAR 2012:1. Mindre föreningar kan upprätta ett förenklat årsbokslut enligt de K 1 – regler som finns i BFNAR 2010:1.

BFN kom med beslut 2016-11-26 om årsredovisning i mindre företag BFNAR 2016:10 som numera även omfattar ideella föreningar som skall tillämpas från räkenskapsår som inleds efter 1 januari 2017, efter detta får inte äldre årsredovisning användas.

I oktober 2017 kom K2 Årsbokslut vilket gäller från 2018-01-01 och genom att detta allmänna råd nu kommit finns alla råd för ideella föreningar.

Materialet innehåller regler för bokföring/redovisning, revision och skatteregler i korthet. Idrottens BAS-kontoplan och konteringsinstruktioner finns i ett eget dokument.

Publicerad: 2022-08-08

Senast uppdaterad: 2022-11-15

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -