Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Försäkringar

Föreningarna har genom medlemskapet i Riksidrottsförbundet (RF) och Svenska Simförbundet ett gott försäkringsskydd via Folksam.


Svenska Simförbundets olycksfallsförsäkring

Försäkringen gäller om du drabbas av en olycksfallsskada när du deltar i av Svenska Simförbundet och dess distriktsförbund eller föreningar anordnade träningar, tävlingar, matcher och simskolor. Den gäller också under resor till och från dessa aktiviteter.
Läs mer om försäkringsvillkoren. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor gällande olycksfallsförsäkringen besvaras av Josefin Lillhage på Svenska Simförbundet.

Riksidrottsförbundets Föreningsförsäkring Bas - för ledare och funktionärer

Ledare och funktionärer omfattas av RF:s Föreningsförsäkring Bas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Delen Olycksfallsförsäkring i RF:s Bas-försäkring gäller för ideella ledare, tränare, domare, funktionärer och förtroendevalda. Med ideell avses att individen som högst haft en ersättning/arvode motsvarande 0,5 prisbasbelopp påer år för sina insatser/uppdrag från samma uppdragsgivare/förening.

Riksidrottsförbundets Kompletteringsförsäkring

Varje idrottsförening har möjlighet att teckna en kompletteringsförsäkring för till exempel byggnader, idrottsmaterial och datorer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2022-07-15

Senast uppdaterad: 2024-01-25

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -