Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Trygg och inkluderande simidrott

En trygg och inkluderande idrott är en verksamhet där alla känner sig välkomna och trygga. Det är en idrott fri från diskriminering och våld. Det förutsätter att alla aktivt arbetar för att främja alla människors unika och lika värde. Det förutsätter även att vi arbetar med att förebygga och åtgärda otrygghet.

Inom Svensk Simidrott ska alla känna sig välkomna, delaktiga samt få delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar. Värdegrunden som idrottsrörelsen gemensamt kommit fram till är utgångspunkten för vår verksamhet. Idrotten ska grunda sig på Glädje & Gemenskap, Demokrati & Delaktighet, Allas rätt att vara med och Rent spel.

Under rubriken trygg och inkluderande idrott Öppnas i nytt fönster. hittar du utbildningar och information om hur ni kan skapa trygga och inkluderande miljöer i din förening. Du hittar också information om hur Svensk Simidrott arbetar för att skapa förutsättningar för trygga och inkluderande verksamheter.

Upplever du oro för ett barn eller ungdom eller misstänker brott?Flödesschemat visar vart du ska vända dig för att få stöd om du upplever en otrygg idrottsmiljö inom Svensk Simidrott.

Svensk Simidrott arbetar vidare för att nå målen om inkluderande verksamhet. Ambitionen är att arbeta med samtliga sju diskrimineringsgrunder samt socioekonomisk status till och med 2025.

Publicerad: 2022-09-30

Senast uppdaterad: 2023-10-06

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -