Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Starta ny förening

Hur bildar man en simidrottsförening?

För att bilda en "Medlemsförening" och bedriva verksamhet inom något av följande områden:
- tävlingsverksamhet
- träningsverksamhet
- varaktig utbildningsverksamhet eller kursverksamhet

Bilda en "Annan Medlemsförening" om hela verksamhet är av tillfällig eller säsongsmässig karaktär, t.ex. sommarsimskola.

Handlingar som behövs för att ansöka om medlemskap i Svenska Simförbundet (SSF) och Sveriges Riksidrottsförbund (RF) är:

  1. Protokoll från bildandemöte med beslut om.
    - föreningens namn
    - val av styrelse (minst två personer; ordförande och t ex kassör/sekreterare)
    - stadgar baserade på RFs stadgemall för idrottsföreningar, wordfil, pdf-fil
  2. Ifylld ansökningsblankett Pdf, 192.1 kB, öppnas i nytt fönster.
  3. Stadgar för föreningen, använd RF- stadgemall för föreningar. Word, 55.6 kB, öppnas i nytt fönster.
  4. Är ni redan medlemmar i Riksidrottsförbundet via annat förbund, så krävs ett årsmötesprotokoll med ett beslut om att alla godkänner ett medlemskap till Svenska Simförbundet. Ni behöver även bifoga stadgar samt ansökningsblankett via länken nedan på RF:s hemsida.

Handlingarna läggs upp på Riksidrottsförbundets hemsida - Bilda förening. Länken finns här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. För frågor kontakta josefin.lillhage@simforbundet.se

För att föreningensnamnet ska kunna godkännas ska det tydligt framgå att det är en ideell förening t ex simklubb (SK), simsällskap (SS), idrottsförening (IF). Föreningens geografiska tillhörighet (kommun, ort) rekommenderas också vara en del av föreningens namn. Föreningens namn får inte kunna förväxlas med annan redan registrerad förening.

Simförbundet sänder handlingarna till föreningens simdistriktsförbund som inkommer med ett yttrande minst 10 dagar innan SSF-styrelsens möte där beslut tas om medlemskapet ska tillstyrkas eller avstyrkas. Då SSF-styrelsens protokoll är justerat och föreningen meddelat organisationsnumret som tilldelats av Skatteverket, kontaktar SSF Riksidrottsförbundet för slutlig registrering.

Simförbundet underrättar via e-post föreningen om medlemskapet och lämnar information om verksamhet, administration, bidrag mm. Bifogad faktura gällande medlemskapet i SSF ska betalas för att föreningen ska ha uppfyllt medlemsskyldigheten under det första året.

Läs mer om att Bilda förening på Riksidrottsförbundets hemsida.
Läs mer om förutsättningar, skyldigheter och rättigheter i §§170-175, SSF stadgar Öppnas i nytt fönster.
Läs mer om Medlemsavgifter Öppnas i nytt fönster. och licensavgifter Öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta Josefin Lillhage.

Publicerad: 2022-07-15

Senast uppdaterad: 2023-10-10

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -