Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Digitalt årsmöte

För er som vill genomföra ett digitalt årsmöte finns här information som är bra att känna till.Behöver ni stöttning i arrangerandet av ett digitalt årsmöte eller har frågor, hör gärna av er till er utvecklingskonsulent eller kontakta er lokala RF-SISU konsulent.

 

Årsmöte

Årsmötet är idrottsföreningens viktigaste möte, men det har under de senaste åren visat sig att det ibland kan vara svårt att genomföra årsmötet fysiskt. RF-SISU har tagit fram vägledning för föreningar som vill eller ska genomföra årsmötet digitalt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Får ni arrangera ett digitalt årsmöte?

Den första frågan ni behöver ställa er är om ni får arrangera ett digitalt årsmöte. Svaret på frågan hittar ni i era stadgar. Om det i era stadgar står att det är styrelsen som bestämmer tid och plats för årsmötet menar RF att det i detta mandat inte finns ett utrymme att bestämma formen för årsmötet till en annan form än ett fysiskt möte. Styrelsen har inte utan att stadgarna först ändras möjlighet att besluta att årsmötet får genomföras digitalt.

Om föreningen vill ändra stadgarna så att föreningen i framtiden har möjlighet att genomföra årsmötet digitalt kan punkten som heter Tidpunkt och kallelse genom beslut vid årsmöte ändras till:

"Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, ska hållas före utgången av XXX månad på tid som styrelsen bestämmer. Styrelsen beslutar om årsmötet ska hållas på en fysisk plats eller genom elektronisk uppkoppling mellan deltagarna."

RF avråder från hybridårsmöten där vissa deltar fysiskt på en plats medan andra deltar digitalt. Inget hindrar dock att flera deltagare i ett digitalt årsmöte samlas på samma plats, så länge varje deltagare enskilt kopplar upp sig till det digitala mötet.

Tekniska hjälpmedel

Det finns en rad olika tekniska hjälpmedel för att genomföra sitt digitala årsmöte. De två huvudfunktionerna som är viktiga vid ett digitalt årsmöte är:

  • Video (ljud och bild).
  • Mötesadministration för till exempel dagordning och röstning.

Här finner du en guide med exempel på tekniska hjälpmede Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.l som ni kan använda er av.

Att genomföra ett möte digitalt kräver viss digital kompetens av dem som deltar. Viktigt är att samtliga deltagare får möjlighet att få sin röst hörd! Det kan därför vara bra att erbjuda utbildning inom verktyget för att säkerställa att alla känner sig bekväma.

Tips och information – digitalt årsmöte
Checklista för dig som ansvarar för årsmötet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Praktisk info till dig som delegat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2022-08-08

Senast uppdaterad: 2023-10-11

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -