Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Vistelserapportering

För att nå en idrott fri från doping genomförs dopingkontroller vid såväl tävlingar som mellan tävlingar. Vissa idrottsutövare på elitnivå är därför skyldiga att lämna information om vistelseort m.m. (vistelserapport) så att dopingkontroller kan utföras.

Både Internationella Simförbundet (FINA) och Riksidrottsförbundet (RF) kan utse simidrottare som ska vistelserapportera. Sedan 2010 sker all vistelserapportering i världsantidopingorganisationen WADA:s rapporteringssystem ADAMS. Alla simidrottare som blir uttagna att vistelsrapportera kommer att förses med inloggningsuppgifter till ADAMS. Simidrottare uttagna av FINA rapporterar enligt FINA:s regler och idrottare uttagna av RF rapporterar enligt RF:s regler.

Simidrottare som blivit uttagen att vistelserapportera ska fortsätta med rapporteringen tills det att hon/han fått meddelande om att idrottaren inte längre är skyldig att vistelserapportera.

Det är idrottsutövarens eget ansvar att vistelserapportera! Utebliven vistelserapport eller BOM-kontroll, dvs att idrottsutövaren inte finns på den plats vid den tid som angetts i vistelserapporten vid en dopingkontroll, anses vara en delförseelse mot dopingreglerna. Tre sådana delförseelser inom en rullande 12-månadersperiod anses vara ett dopingbrott och kan leda till avstängning.

Publicerad: 2022-07-04

Senast uppdaterad: 2023-06-01

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -