Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Frågor och svar

Vad finns det för litteratur om doping?

En bra grundlitteratur är boken "Dopingfri idrott" av Andrén-Sandberg, Olinder, Berglund (ISBN91-88941-64-7) som ger en bra helhetsbild av dopingproblemet och antidopingarbetet inom idrotten.

Boken "Doping" av Andrén-Sandberg (ISBN91-974609-1-5) är mer omfattande och går in på mer detaljer men kan användas som uppslagsbok om man vill studera just dessa detaljer.

Samhällsproblemet med missbruk av Anabola Androgena Steroider (AAS) utanför idrotten beskrivs på ett bra sätt i boken "Mandom mod och morske män" av Hermansson & Moberg (ISBN91 87514 25 7).

En mycket bra sammanfattning av AAS-missbruket i samhället levereras på endast 32 sidor i den tunna boken "Anabola Androgena Steroider" av Hermansson & Moberg (ISBN 978-91-87514-30-2).

Vad får man för straff som medlem i en idrottsförening jämfört med icke medlem?

Som medlem i en idrottsförening omfattas man av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente. Man bestraffas då enligt idrottens dopingregler. Endast medlemmar i RF-anslutna föreningar kan dopingtestas enligt idrottens regler.

Föreningslösa motionärer som till exempel tränar på privata gym kan alltså inte omfattas av idrottens dopingregler. Det finns dock en dopinglag i Sverige som förbjuder intag och befattande med Anabola Androgena Steroider och tillväxthormon. Att hantera eller inta enligt svensk lag förbjudna preparat kan ge upp till två års fängelse. Brott mot dopinglagen är en fråga att utreda för polis och åklagare.

Lagtexten för dopingbrott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilka dopingregler gäller när en svensk bosätter sig utomlands och idrottar där?

Om man till exempel ska åka utomlands för att studera och tänker idrotta där så gäller det landets nationella regler. Det är samma dopinglista och regler som vi följer i hela världen. The World Anti-Doping Code. Dock kan det skilja något hur man tillämpar reglerna i praktiken. Om det handlar om internationella tävlingar så gäller respektive internationella specialidrottsförbunds regler vilka också ska följa världsantidopingkoden. Men även där kan det skilja sig något åt i vissa detaljer när det gäller tillämpning av reglerna.


Vad är det för straff vid doping?

Straffskalan sträcker sig från tillrättavisning till livstids avstängning. Lägst tillrättavisning och högst två års avstängning kan utdelas när en idrottsutövare kan styrka att bruket av en enligt dopinglistan specificerad substans inte var avsedd att höja prestationen.

Två till fyra års avstängning kan utdelas då analysen visar bruk av anabola steroider, bloddoping eller då någon vägrar lämna prov eller smiter från provtagning. Blir man fälld för doping en andra gång kan straffet bli livstids avstängning.
Antidoping Sverige anmäler brott mot idrottens dopingregler till Dopingnämnden som är första instans. Dopingnämndens beslut kan överklagas till sista instans inom svensk idrott som är Riksidrottsnämnden. I internationella sammanhang så dömer oftast det internationella specialidrottsförbundet och deras beslut kan överklagas till Court of Arbitration for Sport (CAS).

Doping inom idrotten är inte detsamma som doping enligt svensk lag. Att hantera eller inta förbjudna preparat är enligt svensk lag förbjudet och kan ge upp till två års fängelse.


Vad är skillnaden mellan ett A- och ett B-prov vid en dopingkontroll?

Det tas endast ett urinprov vid en dopingkontroll. Man kissar i ett uppsamlingskärl. Urinet fördelas sedan i två flaskor som kallas A och B prov. Det är alltså samma urin i A-provet som i B-provet. Det borde således inte vara någon skillnad mellan dessa prov.
I Sverige så analyserar vi först A-provet men ger den aktive chansen att begära att B-provet ska analyseras. Om detta inte begärs så döms den aktive utifrån A-provets positiva provsvar.

Internationellt så kräver man oftast att båda proven ska vara analyserade. En orsak till att B-provet skulle kunna visa avvikande resultat är att flaskan förvarats för varmt eller att det gått för lång tid innan B-provet analyserats. Det hinner då ske en bakterietillväxt i provet som försvårar eller helt omöjliggör analysen. Om B-provet förstörs på detta sätt så betraktas det som ett negativt provsvar.

Finns det någon åldersgräns för krav på dispens?

Nej. Det är tävlingsnivå som är avgörande för kravet på dispensansökan för medicinering med dopingklassade läkemedel. Idrottsutövare på hög tävlingsnivå måste alltid ansöka om dispens medan idrottsutövare på lägre nivå omfattas av en generell dispens och därmed inte behöver ansöka om dispens. Du kan läsa om var gränsen mellan hög och låg nivå går och övrigt om dispenser på denna länk.


Vilka kosttillskott innehåller dopingklassade preparat?

Generellt kan du aldrig vara säker på innehållet i kosttillskottprodukter eftersom det kan variera i olika sändningar. Tyvärr så finns det inte heller någon myndighet som har koll på vad kosttillskott innehåller. Kosttillskott räknas som livsmedel och regleras av livsmedelslagen. Ansvarig myndighet är Livsmedelsverket men de utövar ingen aktiv kontroll av kosttillskott. Det man kan göra är att titta på innehållsförteckningen och se om substanserna som uppges på etiketten finns på Dopinglistan (WADA-listan) som du finner på RF:s hemsida.
Det är dock inte alls säkert att innehållsförteckningen är fullständig. Det har förekommit att preparat varit förorenade av dopingklassade substanser. Det kan bero på slarv vid tillverkning eller paketering. Det har även förekommit att tillverkare "medvetet kryddat" sina produkter utan att redovisa det.

Flera olika undersökningar runt om i världen visar alla liknande resultat att cirka 15 procent av alla undersökta kosttillskott är kontaminerade av dopingklassade substanser, företrädesvis prohormoner.

Om man ändå vill använda tillskott så kan det vara säkrare att använda produkter som saluförs på Apotek. De bör ha en bättre inköpskontroll. Det råd som vi brukar ge är dock att satsa på fullvärdig kost istället för piller.

Många elitidrottare använder inte kosttillskott på grund av hälsorisk och dopingrisk med kontaminerade preparat.

Vem bestämmer vilka preparat som klassas som doping och hur görs det?

Från 1968 fram till 2003 var det Internationella Olympiska Kommittéens Medicinska kommission som beslutade om hur dopinglistan skulle se ut. Från och med år 2004 har World Anti-Doping Agency (WADA) tagit över ansvaret för dopinglistan. För att dopingklassas krävs att substansen eller metoden antingen är att betrakta som maskerande eller att den uppfyller två av följande tre kriterier; prestationsökande, hälsovådligt eller i strid mot "spirit of sport".
WADA:s listexpertgrupp tar varje år fram ett förslag till nästa års dopinglista. Förslaget cirkuleras till alla länder och idrotter som är anslutna till världsantidopingkoden. Listexpertgruppen beaktar därefter inkomna ändringsförslag och gör ett slutligt förslag till ny dopinglista som sedan formellt antas av WADA:s Executive Comittee. Den nya dopinglistan publiceras senast 1 oktober för att börja gälla från årsskiftet.

Vad är efedrin för något? Vad används det till? Finns det några bieffekter?

Efedrin är ett stimulantia som tidigare fanns i några läkemedel som numera är avregistrerade. Det har också förekommit att oseriösa tillverkare av hälsokostprodukter "kryddat" sina produkter med efedrin som har en uppiggande effekt.
Vid större doser har efedrin en centralstimulerande effekt, det vill säga det påverkar det centrala nervsystemet i likhet med till exempel amfetamin eller kokain. Det kan förmodligen därför också, vid större doser, ge upphov till skador som liknar amfetamins och kokains. Den huvudsakliga risken med efedrin och annan stimulantia är att den är starkt beroendeframkallande. Den har således en nedbrytande effekt vid upprepat användande.

Efedrin har förekommit i styrketräningssammanhang som en uppiggande drog. Även i missbrukarkretsar kan efedrin förekomma. Efedrin är sedan 1/9 2005 läkemedelsklassat i Sverige vilket innebär att det är olagligt att sälja kosttillskott som innehåller efedrin. Efedrin får alltså endast finnas i registrerade läkemedel.

Räknas Ephedra som ett dopingpreparat?

Ja, ephedra är klassat som doping vid tävling.
Ephedra eller Ma Huang är från början använd som medicin för vanlig förkylning och feber. Den har varit flitigt använd i traditionell Kinesisk medicin i flera tusen år.

I hälsokostsammanhang förekommer ephedra som en energizer eller som bantningspreparat. Ephedra har samma sorts verkan som kroppens egna adrenalin eller den kemiske kusinen amfetamin. Det aktiva ämmnet hos ephedra är efedrin. Efedrin är ett stimulantia som vid större doser har en centralstimulerande effekt (dvs det påverkar det centrala nervsystemet) - i likhet med t.ex. amfetamin eller kokain. Det kan förmodligen därför också, vid större doser, ge upphov till skador som liknar amfetamins och kokains.

Den huvudsakliga risken med efedrin och annan stimulantia är att den är starkt beroendeframkallande. Den har således en nedbrytande effekt vid upprepat användande.

Efedrin är sedan 1/9 2005 läkemedelsklassat i Sverige vilket innebär att det är olagligt att sälja kosttillskott som innehåller efedrin. Efedrin i alla former är enligt idrottens dopingregler förbjudna att använda vid tävlingsprestationer. Vi avråder bestämt från att använda Ephedra eller andra tillskott som innehåller efedrin.

Nandrolon kan spåras upp till sex månader. Varför tar idrottare det preparatet?

Det kan vara flera tänkbara orsaker till detta. De kanske köper preparatet på svarta marknaden och då vet de kanske inte att preparatet innehåller nandrolon (de blir lurade av säljaren). De köper kosttillskott som innehåller prohormoner (t ex andro-produkter) som omvandlas till nandrolon i kroppen. De har injecerat nandrolon men tror inte att det syns i analysen.


Har RF anmälningsplikt till polisen?

Nej, RF rapporterar inte upptäckta dopingfall till polisen. Däremot publiceras idrottarens namn och tillhörande idrottsförening på tidningen Svensk Idrotts webbplats.


Vad är det för typ av biverkningar av EPO resp. NESP?

EPO (erythropoietin) och Aranesp/nesp (darbepoetin) är blodmediciner som används vid njursjukdomar. Hormonet bildar fler röda blodkroppar som transporterar syre. Den som är frisk och dopar sig med EPO riskerar blodproppar och hjärtsvikt orsakat av för stor blodvolym.


Finns det någon åldersgräns när man kan bli dopingtestad?

Det finns ingen åldersgräns eftersom RF:s stadgar gäller alla medlemmar oavsett ålder. När det gäller dopingtester så testar vi normalt i åldersgruppen 16-40 år. Men om yngre eller äldre idrottsutövare tillhör svensk elit så dopingtestas även dessa.

Publicerad: 2022-08-12

Senast uppdaterad: 2022-10-19

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -