Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Dispenser

Vem behöver söka dispens?

Simidrottare som tävlar på nationell tävlingsnivå, nationell idrottsutövare, ska ansöka om dispens för dopningklassade läkemedel. Simidrottare på övrig idrottsnivå omfattas av retroaktiva dispens.

Nationell idrottsutövare

För definition se Antidoping Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Övrig idrottsnivå

Idrottsutövare som inte finns med i ovan angivna sammanhang.

Dispensansökan

Simidrottare som är uttagen av World Aquatics att vistelserapportera ska ansöka om dispens hos World Aquatics. Likaså ska de simidrottare som ska delta i OS eller i tävling som arrangeras av World Aquatics söka dispens hos World Aquatics. Ansökningar om dispenser till Wold Aquatics hanteras av ITA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Övriga som inte omfattas av den retroaktiva dispensen ansöker hos Antidoping Sverige.

De tävlingar som arrangeras av World Aquatics finns i deras kalender Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För mer information om dispenser, se Antidoping Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och ITA:s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Astmamediciner

Många astmamediciner kräver idag ingen dispens, se Antidoping Sveriges hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I Sverige är Bricanyl en vanlig astmamedicin, men den kräver dispens. Om du använder Bricanyl så kontakta först din läkare och se om det går att byta ut Bricanylen mot ett läkemedel som inte kräver dispens.

Frågor

För frågor, kontakta Medicinska rådet eller Kenneth Magnusson
tel. 010-476 53 09

Publicerad: 2022-07-04

Senast uppdaterad: 2024-02-20

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -