Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Krisberedskap

kvinna sitter och tar sig för huvudet


Vad är en kris?

En kris är en händelse som utgör ett hot mot människor, materiella och immateriella värden och där åtgärder utöver det normala krävs för att bemästra situationen. När en möjlig krissituation upptäcks av en anställd eller ideellt engagerad inom idrottsorganisationen ska krisledningen larmas. Larma hellre en gång för mycket!

När ska man larma?

Gå igenom frågorna nedan. Om du svarar ja på en eller flera frågor eller om du är osäker ska du larma någon i krisledningsgruppen.

  • Finns risk att en stor del av organisationens verksamhet sätts ur spel eller skadas?
  • Finns risk för avsevärda personskador, miljöskador, materiella eller immateriella skador?
  • Finns allvarlig risk att organisationens anseende, förtroende eller varumärke skadas?
  • Finns risk för allvarliga ekonomiska kostnader eller förluster?
  • Finns risk för allvarlig eller omfattande negativ massmedial bevakning?

Publicerad: 2022-07-04

Senast uppdaterad: 2022-11-10

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -