Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Föreningsutveckling

Övergripande beskrivning:

Detta stöd är till för att skapa förutsättningar för er som förening att utveckla er organisation och struktur samt era rutiner och arbetssätt.
Inom detta område kan man söka stöd för att behålla och rekrytera aktiva och ledare samt utveckla föreningsverksamheten. Till exempel kan ni arbeta för en tryggare idrott eller med er värdegrund.

Exempel på aktiviteter och satsningar:

 • Utveckla redan befintlig verksamhet - som till exempel landträning.
 • Trygg Idrott - webbutbildning och upprätta en handlingsplan. Läs mer om vår paketlösning. Öppnas i nytt fönster.
 • Aktiviteter för att jobba med värdegrund och samhörighet - som till exempel teambuliding och föreläsningar. Tips på ämnen: puberteten, temakvällar och sociala medier.
 • Uppstart och utveckling av ny simidrott, alternativt starta upp en ny nivå. Till exempel material för att komma igång.
 • Ledarsatsningar för att behålla och/eller rekrytera nya ledare gärna tillsammans med Utvecklingskonsulenter och/eller RF/SISU. Läs mer om vår paketlösning. Öppnas i nytt fönster.
 • Inkludering - till exempel prova på dag, uppstart av paraverksamhet.
 • Mentorskap - mellan föreningar alternativt personligt.
 • Flexibelt deltagande - Läs mer om flexibelt deltagande. Öppnas i nytt fönster.
 • Utbildningsresor - ni kan söka medel för resor till och från utbildning arrangerade inom SSF (dock ej minisims- eller babysimskurser). Kriterier för att få stödet beviljat - avstånd på mer än 30 mil enkel resa, utbildningen får inte gått i ditt distrikt senaste eller kommande sex månaderna, vi främjar kollektiva färdmedel. Kontaka er utvecklingskonsulent för frågor om utbildningarna.


Projektstöd IF får inte nyttjas till:

 • Ordinarie/löpande verksamhet eller till verksamhet utöver barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.
 • Lägerverksamhet.
 • Inköp av material/utrustning för ordinarie/löpande verksamhet och inte heller för uttjänt material.
 • Individuella kostnader så som medlems-, licens - eller träningsavgifter.
 • Lönekostnader för redan fast anställd föreningspersonal.
 • Identiskt satsning som tidigare projekt.

Vid frågor och vägledning kring projektansökningar ber vi er att kontakta utvecklingskonsulenten i ert distrikt Öppnas i nytt fönster..

Publicerad: 2022-08-08

Senast uppdaterad: 2024-02-05

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -