Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Paketlösningar

Här presenterar vi olika förslag på paket som man kan söka medel för inom Projektstöd IF 2024/2025.Ansökan görs i IdrottOnline. I ansökan ska det tydligt framgå syfte och mål med projektet, målgruppen, budget samt en tidsplan.

 

Ledarsatsning:

Föreningen genomför ett av dessa tre SISU-material i samarbete med sitt RF-SISU distrikt:

  • Dialogduk
  • Ledare i fokus
  • Samla ledarteamt

Målgrupp: Samtliga inom föreningslivet
Sökbara medel: 6 000 kr
För medel krävs: Minst tre stycken lärgruppstimmar ska vara registrerade.

Prova på para:

Föreningar kan erbjuda intresserade med funktionsnedsättning att prova på simskola, simträning och simtävling. Det ger föreningen en större möjlighet att planera gruppbehovet och olika nivåer. Bra är om intresserade får boka tid, så att man delar upp simmarna, och har tillräcklig tid för alla.

Målgrupp: icke-simkunniga, simkunniga, tävlingsintresserade
Sökbara medel: Max 6000 kr
Möjlighet att söka för: banhyra, ledarersättning, (inträde), material
För medel krävs: Möjlighet att ta emot parasimmare som vill fortsätta simma efter prova-på.


Föreläsarsatsningar:

Föreningar kan bjuda in föreläsare inom ämnesområden föreningskultur och/eller trygg idrott. Positivt om tillfället kan nå så många målgrupper/deltagare inom föreningen som möjligt.

Målgrupp: Samtliga inom föreningslivet
Möjligt att söka för: Kostnad föreläsare, lokalhyra, fika, eventuella material.
Sökbara medel: Max 15 000 kr
För medel krävs: Inledande offert och avslutande kvitton samt återrapport.

Kunskapswebb Trygg Simidrott:

Genomför kunskapswebben trygg simidrott.

Material: Kunskapswebb: Trygg simidrott
Målgrupp: Ledare/tränare
Sökbara medel: 6 000 kr
För medel krävs: Minst tre stycken lärgruppstimmar är registrerade.

Kunskapswebb Trygg och inkluderande idrott:

Genomför kunskapswebben trygg och inkluderande idrott.

Material: Kunskapswebb: Trygg och inkluderande idrott
Målgrupp: Föreningsledare
Sökbara medel: 8 000 kr
För medel krävs: Att föreningen skickar in en handlingsplan samt att minst tre stycken lärgruppstimmar är registrerade.

Praktik för tränare:

Vill du följa och se en erfaren tränare i vardagen. Då kan du ansöka om medel för det. För dig som ska bli licensierad får du praktisera på ett av våra RIG och för dig som är Licensierad kan praktisera på NEC. Båda är licensgrundande respektive aktivitet för att behålla licens.

Målgrupp: Tränare i Simidrott
Sökbara medel: Max 8 000 kr
För medel krävs: Genomförd praktik och godkänd licensutbildning. Kvitton för boende och resa ska redovisas.

Boka föreläsningar:

Här hittar du en förteckning över landslagssimidrottare som gärna föreläser för er, boka de för en inspiration till din förening och få projektstöd för det - läs mer här. Öppnas i nytt fönster.
För dessa specifika föreläsningar kan ni ansöka om projektstöd om 3000kr för en timme och sen 1000kr för ytterligare föreläsningstimme.

Publicerad: 2022-10-27

Senast uppdaterad: 2024-03-07

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -