Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Återstartsstöd 2024

Svensk Simidrott har genom RF tilldelats ett sista återstartsstöd som riktas till våra 300 simidrottsföreningarna i Sverige.

Syftet med återstartsstöd är att stimulera en uppstart och utveckling av föreningars verksamhet efter pandemin, vilket innebär att stödet ska användas för att stärka föreningars möjlighet att rekrytera och behålla medlemmar. Stödet kan användas till satsningar för både aktiva och ledare inom alla åldrar och på alla nivåer.

Exempel på satsningar inom återstartsstöd är:

 • Rekryteringssatsningar. Exempelvis marknadsföring, prova-på-dagar och utveckling av föreningsstrukturen för att attrahera och rekrytera nya målgrupper.
 • Satsning på fler simidrotter. Starta nya grupper inom en eller flera simidrotter, utveckla innehållet i befintlig verksamhet till att innehålla delar från en eller flera simidrotter.
 • Läger. Återstartsstödet kan användas för att subventionera kostnaden.
 • Aktivitetsdagar. Exempelvis aktiviteter för befintliga och/eller nya medlemmar under en helg eller ett lov.
 • Kickoff/klubbkväll.
 • Fortbildning. Exempelvis genom inspiratör eller gästcoach.
 • Material. Sådant som behövs för att starta om verksamheten.
 • Utbildningssatsningar (utöver ordinarie planerade utbildningar som kan erhålla bidrag inom ordinarie utbildningsstöd). T.ex. kan ni söka för 3 deltagare á 3000 kr för Tränarkonferensen i höst.

Om projektet avser att starta upp ny verksamhet är det viktigt att det finns en plan för hur den ska kunna fortleva när återstartsmedlen är slut då detta är ett temporärt stöd.

I samband med ansökningsförfarandet rekommenderas föreningar att ha en dialog med utvecklingskonsulenten i sitt simidrottsdistrikt.

Observera att det inte går att söka återstartsstöd för följande delar: 

 • Löpande administration.
 • Anläggningsinvesteringar.
 • Projekt som föreningen tidigare erhållit stöd för.

Vi ser gärna att projektsansökningarna innehåller egenfinansiering, men det är inget krav.

Ansökningsförfarande

Respektive förening ska endast göra en ansökan inom denna kategori. Om föreningen önskar genomföra flera återstartsstödssatsningar så ska de olika delarna/projekten specificeras tydligt i ansökan samt markeras med en prioritetsordning.

Föreningar som har sökt återstartsstöd tidigare har möjlighet att söka igen, men tidigare projekt måste vara avslutade och återrapporterade för att föreningen skall erhålla nytt stöd.

Föreningar som inte har sökt återstartsstöd alls kommer att prioriteras i tilldelningen.

Ansökan görs i IdrottOnline under fliken "Idrottsmedel". Gör sedan en ansökan och välj först Idrottsmedel via "Svenska Simförbundet", sedan kategorin "alla" och till sist Idrottsmedel "Återstartsstöd omgång 4". Mer information om hur projektansökningar i Idrottonline görs, finns i slutet av texten på denna sida. Öppnas i nytt fönster.

Återstartsstödet är öppet fram till och med 30 september 2024. Återkoppling på ansökningarna kommer att delges föreningarna och ett beslutsbrev skickas ut via IdrottOnline. Alla återrapporter måste in senast 31 december 2024.

Publicerad: 2022-08-08

Senast uppdaterad: 2024-05-16

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -