Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Projektstöd IF för 65+

Inom Svensk Simidrott strävar vi mot en verksamhet i världsklass och som präglas av gemenskap, glädje och god hälsa genom hela livet.
För att främja detta kan föreningen ansöka om Projektstöd IF för 65+.

Syfte, mål och målgrupp för Projektstöd IF för 65+

Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för simidrottsföreningar att utveckla sin verksamhet för målgruppen som är 65+. Målsättningen är att fler äldre vuxna ges möjlighet och väljer att börja respektive fortsätta att idrotta i förening samt att fler föreningar inkluderar verksamhet för målgruppen 65+. Det totala stödet är 190 000 kronor och kommer fördelas mellan de föreningar som söker stöd.

Projektområden:

Vid uppstart av ny verksamhet för 65+ ges stöd för:

  • Utbildning av ledare, material och ledararvode.
  • Marknadsföring av nystartad verksamhet.
  • Inköp av utrustning kopplad till målgrupp.
  • Stöd till banhyra/bassängtid.

Vid redan befintlig verksamhet för 65+ ges stöd för:

  • Utbildning av ledare, material och ledararvode.
  • Marknadsföring av befintlig verksamhet.
  • Inköp av utrustning kopplat till målgrupp.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden är öppen till och med 2024-05-31. Ansökningsärendena behandlas efter ansökningsperiodens slut. Återkoppling ges inom ca tre veckor. Vi kommer premiera projekt som vi ser har en långsiktighet och kommer att nå så många som möjligt. Medel för samma kostnad i ett projekt får ej erhållas från flera bidragsgivare. Återrapporter måste in senast en månad efter avslutat projektstöd för att inte bli återbetalningsskyldig samt nekas nya stöd.

Vi kan komma att bedömma projekt olika utifrån föreningens förutsättningar och behov.

Så här söker föreningar projektstöd

Ansökan görs i Idrottsmedelsapplikationen i IdrottOnline. I ansökan beskriver ni projektets mål, syfte, genomförande, tidplan och budget. Ju mer information ni skickar in, desto tydligare och rättvisare bild får vi av ert projekt.

Alla som vid inloggning i IdrottOnline har fliken "Idrottsmedel" synlig kan skriva och spara en ansökan. För att kunna skicka in ansökan behöver man i IdrottOnline ha någon av följande roller tilldelad: "Ordförande", "Kassör" eller "Idrottsmedel Firmatecknare". Dessa roller kan föreningens huvudadministratör tilldela.

För att göra en ansökan i IdrottOnline Länk till annan webbplats.:
Välj Idrottsmedel - Ansökningar - Skapa ansökan - Idrottsmedel via: Svenska Simförbundet - Kategori: Projektstöd IF - Idrottsmedel: enligt ovan projektområden.

Här finns en instruktionsfilm. Länk till annan webbplats. om hur man ansöker om Idrottsmedel i IdrottOnline.

RF har även en manual om hur man ansöker. Länk till annan webbplats.

Kom ihåg att välja rätt kategori när du gör din ansökan.

Observera att en förutsättning för att ett projekt ska ha möjligheten att bli beviljat är att samtliga tidigare projekt är korrekt redovisade och återrapporterade.

Här hittar ni instruktionen kring JÄV. Länk till annan webbplats.

Följande avgränsningar gäller för projektstödet:
• Läger.
Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.
• Individuella kostnader.
Projektmedel får inte användas för att täcka kostnader för enskilda individer så som exempelvis licens-, medlems- eller träningsavgifter.
• Annan huvudanordnare.
Stöd får inte beviljas för IF:s deltagande i projekt med annan huvudanordnare än den egna föreningen eller ett SF.

För frågor om projektet - kontakta Hasse Nilsson, hasse.nilsson@svensksimidrott.se

 

 

Publicerad: 2024-04-23

Senast uppdaterad: 2024-04-23

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -