Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Bassängoptimering och arrangemang

Övergripande beskrivning:

Detta stöd är till för att fler ska kunna få plats i verksamheten och för de föreningar som vill starta upp eller utveckla instegs- och fortsättningstävlingar för respektive simidrott.

Exempel på aktiviteter och satsningar:

 • Optimering av bassängutrymme (till exempel plattformar, linor, bassängväggar, minisviktar). Möjliggöra för fler att deltaga.
 • Nytänk kring arrangemang av instegs - och fortsättningstävlingar för barn och ungdomar. Ni kan söka en av följande nivåer:
 1. Nivå 1 - För en förening som aldrig arrangerat tävling innan. Exempelvis tidtagarur, domarkort och diplom.
 2. Nivå 2 - För en förening som vill utveckla sitt tävlingsarrangemang. Exempelvis tävlingsdator och Wingrodan (licens första året).
 3. Nivå 3 - Bidrag till system likt Quatums tidtagningssystem (tidigare Ares), tryckknappar, startsystem samt Harnessenheter.
 4. Parasimtävling – För förening som vill arrangera parasimtävling. Det kan vara utrustning likt exemplen ovan, men kan också handla om hyra av tidtagningsutrustning, extrakostnader för biträdande tävlingsledare som kan parasimning eller funktionärsutbildning – pararegler.

Vi uppmuntrar till att alltid söka medel för kringaktiviteter i samband med tävlingsarrangemanget.

Projektstöd IF får inte nyttjas till:

 • Ordinarie/löpande verksamhet eller till verksamhet utöver barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.
 • Lägerverksamhet.
 • Inköp av material/utrustning för ordinarie/löpande verksamhet och inte heller för uttjänt material.
 • Individuella kostnader så som medlems-, licens - eller träningsavgifter.
 • Lönekostnader för redan fast anställd föreningspersonal.
 • Identiskt satsning som tidigare projekt.

Vid frågor och vägledning kring projektansökningar ber vi er att kontakta utvecklingskonsulenten i ert distrikt Öppnas i nytt fönster..

Publicerad: 2022-08-08

Senast uppdaterad: 2024-02-13

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -