Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Projektstöd för barn- och ungdomsidrott

Inom Svensk Simidrott strävar vi mot en verksamhet i världsklass och som präglas av gemenskap, glädje och god hälsa genom hela livet.
För att främja detta kan föreningen ansöka om Projektstöd IF.

Syfte, mål och målgrupp för Projektstöd IF 2024

Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för simidrottsföreningar att utveckla sin verksamhet för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i enlighet med Strategi 2025. Målsättningen är att fler barn och ungdomar ges möjlighet och väljer att börja respektive fortsätta att idrotta i förening. Målgruppen är barn och ungdomar 7–25 år, samt barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

Projektområden:

  • Föreningsutveckling.
  • Bassängoptimering och arrangemang.
  • Utbildningsstöd

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden är öppen mellan 2024-02-05 till och med 2024-10-15. Ansökningsärendena behandlas löpande. Återkoppling ges inom ca tre veckor. Vi kommer premiera projekt som vi ser har en långsiktighet och kommer att nå så många som möjligt. Medel för samma kostnad i ett projekt får ej erhållas från flera bidragsgivare. Nytt för detta projektstöd är att återrapporter måste in senast en månad efter avslutat projektstöd för att inte bli återbetalningsskyldig samt nekas nya stöd.

För information kan vi komma att bedömma projekt olika utifrån föreningens förutsättningar och behov.

Så här söker föreningar projektstöd

Ansökan görs i Idrottsmedelsapplikationen i IdrottOnline. I ansökan beskriver ni projektets mål, syfte, genomförande, tidplan och budget. Ju mer information ni skickar in, desto tydligare och rättvisare bild får vi av ert projekt.

Alla som vid inloggning i IdrottOnline har fliken "Idrottsmedel" synlig kan skriva och spara en ansökan. För att kunna skicka in ansökan behöver man i IdrottOnline ha någon av följande roller tilldelad: "Ordförande", "Kassör" eller "Idrottsmedel Firmatecknare". Dessa roller kan föreningens huvudadministratör tilldela.

För att göra en ansökan i IdrottOnline Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.:
Välj Idrottsmedel - Ansökningar - Skapa ansökan - Idrottsmedel via: Svenska Simförbundet - Kategori: Projektstöd IF - Idrottsmedel: enligt ovan projektområden.

Här finns en instruktionsfilm Öppnas i nytt fönster. om hur man ansöker om Idrottsmedel i IdrottOnline.

RF har även en manual om hur man ansöker. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kom ihåg att välja rätt kategori när du gör din ansökan.

Observera att en förutsättning för att ett projekt ska ha möjligheten att bli beviljat är att samtliga tidigare projekt är korrekt redovisade och återrapporterade.

Här hittar ni instruktionen kring JÄV. Pdf, 325.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Frågor och vägledning

Vid frågor och vägledning kring projektansökningar ber vi er att kontakta utvecklingskonsulenten i ert distrikt. Öppnas i nytt fönster.

Vid frågor om utbildningsstöd, kontakta Josefin Lillhage; josefin.lillhage@svensksimidrott.se eller 010-4764711

Publicerad: 2022-08-08

Senast uppdaterad: 2024-04-23

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -