Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Kungörelser

Information och beslut som berör Simförbundets medlemsföreningar och övriga medlemsföreningar

Datum

Nummer

Rubrik

2024-06-30

2024/7

Deltagande vi nationella mästerskap Pdf, 201 kB, öppnas i nytt fönster.

2024-06-25

2024/6

Ändring i kapitel 3 Mästerskap och rekordbestämmelser Pdf, 247.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2024-06-25

2024/5

Ändringar i kapitel 6 Vattenpolo Pdf, 291.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2024-06-25

2024/4

Ändring i kapitel 10 Parasimning Pdf, 253.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2024-05-23

2024/3

Ändring i kaitel 9 Masters Pdf, 247.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2024-05-22

2024/2

Ändring i kapitel 8 Simning i öppet vatten Pdf, 263.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2024-01-30

2024/1

Ändringar i kapitel 9 Masters Pdf, 288 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-10-11

2023/14

Ändringar i kapitel 6 Vattenpolo Pdf, 371.3 kB, öppnas i nytt fönster.
rättad 2023-10-13 avseende numrering av regel 6.3.38-6.3.45

2023-10-03

2023/13

Ändringar i kapitel 4 Simning Pdf, 342.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-09-19

2023/12

Ändringar i kapitel 10 Parasimning Pdf, 259.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-08-25

2023/11

Ändringar i kapitel 2 Allmänna bestämmelser Pdf, 343 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-05-25

2023/10

Ändringar i kapitel 10 Parasimning Pdf, 290.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-05-23

2023/9

Ändringar i kapitel 9 Masters Pdf, 343 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-04-26

2023/8

Ändring i kapitel 3 Mästerskaps- och rekordbestämmelser Pdf, 274.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-03-21

2023/7

Tillfällig regeländring av regel 201 Pdf, 199.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-03-08

2023/6

Ändringar i kapitel 4 Simning Pdf, 283.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-03-06

2023/5

Deltagande på nationella mästerskap Pdf, 200.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-02-16

2023/4

Ändringar i kap. 2 Allmänna bestämmelser och kap. 3 Mästerskaps- och rekordbestämmelser Pdf, 278.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-01-23

2023/3

Ändringar i kap. 8 Simning i öppet vatten Pdf, 265.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-01-23

2023/2

Ändringar i kap. 4 Simning Pdf, 435.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-01-23

2023/1

Ändringar i kap. 1 Stadgar Pdf, 452.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-04-28

2022/7

Deltagande på nationella mästerskap Pdf, 203 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-04-19

2022/6

Ändringar i kap. 10 Parasimning Pdf, 278.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-03-30

2022/5

Klassificering av parasimmare Pdf, 285.3 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-03-10

2022/4

Ändringar i kap. 3 Mästerskap och rekordbestämmelser Pdf, 269.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-03-10

2022/3

Försöksverksamhet med tävlingssamverkan för masters- och parasimning Pdf, 253.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-02-23

2022/2

Ändringar i kap. 4 Simning Pdf, 269.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-01-17

2022/1

Ändringar i kap. 2 Allmänna bestämmelser Pdf, 179.2 kB, öppnas i nytt fönster.

2021-06-09

2021/6

Ändring av kvalificeringsperioden för SM/Para-SM/JSM (50m) 2021 i simning Pdf, 99.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2021-04-16

2021/5

Ändring i kap. 2 Allmänna bestämmelser och kap. 3 Mästerskaps- och rekordbestämmelser Pdf, 211.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2021-04-16

2021/4

Ändring i kap. 2 Allmänna bestämmelser Pdf, 186.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2021-03-17

2021/3

Tillfällig bestämmelse angående tävlingssanktion Pdf, 116.8 kB.

2021-01-20

2021/2

Tillfällig bestämmelse angående USM och JSM i konstsim Pdf, 121.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2021-01-12

2021/1

Förlängd giltighetstid för funktionärskort i simning Pdf, 127.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2022-09-15

Senast uppdaterad: 2024-07-01

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -