Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Jag vill engagera mig

Teamwork samlade händer


Svensk Simidrott bedriver en ideell verksamhet – och vad vore vi utan ideellt engagemang? Älskar du precis som vi simidrott, se hur du kan engagera dig utifrån alternativen nedan. För vi är säkra på att du sitter på viktiga kunskaper som kan hjälpa Svensk Simidrotts utveckling framåt!


Förtroendeuppdrag

Liksom alla förbund och ideella organisationer styrs Svenska Simförbundet av en styrelse. Styrelsen väljs vid förbundsmötet och föreslås av valberedningen. Nedan ser du aktuella uppdrag som du kan engagera dig i.

Engagera dig eller någon i styrelsen

Vilka vill din förening se leda utvecklingen av Svenska Simförbundet?
Vi är just nu inne i en spännande tid där vi arbetar långsiktigt utifrån Strategi 2025. Har du någon kandidat som du tror skulle passa för ett styrelse, eller kommittéuppdrag i Svenska Simförbundet, nominera till valberedningens ordförande.

Möjlighet att skriva uppsats eller examensarbete

Vi vill vi gärna kunna erbjuda studenter möjligheten att skriva examensarbete eller uppsatser på uppdrag av Svensk Simidrott. Tidigare uppsatser har skrivits inom bland annat idrottsvetenskap, biomekanik och sports management Det finns behov inom alla våra simidrotter och även kring ämnen som fysiskt aktivitet, simkunnighet, men alla förslag och idéer är självklart välkomna! Kontakta oss här så kan vi diskutera mer.

Praktikplats

Vi har som mål att när det är möjligt ta emot praktikanter. Som praktikant hos oss får du värdefull erfarenhet av att arbeta på förbundsnivå. Erfarenheten blir extra bred eftersom vår verksamhet innefattar många olika idrotter samt olika nivåer, allt ifrån motionsverksamhet till nationell och internationell elitverksamhet. Beroende på din utbildning finns olika arbetsområden för dig som praktikant:

  • Föreningsutveckling (föreningsbesök, utbildningar, arbete med Idrottslyftet, med mera).
  • Utbildning (framtagande av utbildningsmaterial, anordnande av konferenser och utbildningar etc)
  • Hälsa (delta i projekt kopplade till ämnet, inhämta kunskap om forskning som är relevant).
  • Nationell och internationell tävlingsverksamhet (till exempel planering och genomförande av läger, resor etc)
  • Kommunikation (hemsidor, digitala kanaler, layout och framtagande av trycksaker etc).Administrativt arbete

Vi sitter i Hammmarby Sjöstad i Stockholm. Skicka din praktikförfrågan

Publicerad: 2022-05-23

Senast uppdaterad: 2022-10-28

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -