Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Riktlinjer/Policys

kvinna lutad över böcker

Digital hantering, grundprinciper

Dataskyddsförordningen består i huvudsak av sju grundprinciper som gäller för all behandling av personuppgifter. Dessa kan verka krångliga och svårtolkade, därför har RF beskrivit i vilka sammanhang de är relevanta för idrotten.

Publicerad: 2022-06-01

Senast uppdaterad: 2022-12-21

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -