Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Rätt att motionera

Förening som har fullgjort medlemsskyldigheterna gentemot Svenska Simförbundet och därmed finns upptagen i gällande röstlängd för det aktuella Simförbundsmötet och SDF (Simdistriktsförbundet) får motionera och ge förslag på förändring av stadgar, verksamhet och organisation till Svenska Simförbundets högsta beslutande forum, Simförbundsmötet, som genomförs vartannat jämnt år.

Förslag från enskild medlem i röstberättigad förening ska lämnas in av föreningen tillsammans med deras yttrande över förslaget.

Motion ska vara inlämnad senast 1 januari till Svenska Simförbundets styrelse via brev eller info@svensksimidrott.se för att kunna behandlas på det aktuella Simförbundsmötet.

Publicerad: 2022-06-01

Senast uppdaterad: 2022-11-14

Kontakt

Josefin Lillhage

Databasadministratör, föreningsservice
Idrottslyftet

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -