Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Sexuella övergrepp

flicka som tittar ut genom regnigt fönster

Policy mot sexuella övergrepp

Svenska Simförbundet stödjer Svensk Idrotts gemen­samma vision och värdegrund. Dessa utgår ifrån ett barn­rättsperspektiv där alla föreningar ska kunna erbjuda samtliga barn och ungdomar en kamratlig och trygg social miljö. Alla ska kunna vara aktiva inom idrotten utan att riskera att utsättas för någon form av kränkande behandling. Bästa sättet att förebygga kränkningar och övergrepp i en förening är att föra en dialog om frågorna bland ledare, aktiva och i styrelserummet.

Svenska Simförbunder stöder och följer Riksidrottsförbundets policy mot sexuella över­grepp Pdf, 427.9 kB., som syftar till att förstärka skyddet av barn och ungdomar mot sexuella övergrepp, ut­nyttjande och trakasserier inom idrotten. Policyn utgår från gällande lagstiftning, Barnkonventio­nen och ett barnrättsperspektiv.

 

Publicerad: 2022-06-01

Senast uppdaterad: 2023-01-30

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -