Gå till innehåll
Distrikt Stockholm

Simkunnighetsnätverk

Distriktets simkunnighetsnätverk är en mötesplats för föreningarnas simkunnighetsansvariga, breddsimsansvariga eller motsvarande roll. Nätverket träffas 2-3 gånger per termin och får då möjlighet att diskutera sitt arbete och de utmaningar de står inför i närtid med sina kollegor med samma roll runt om i distriktet. Vid nätverksträffarna erbjuds även föreläsnignar och information från centralt håll (SDF, SSF) inom ämnen som nätverkets deltagare önskar.

Nätverket har länge drivits i Stockholms Simförbunds regi och numer drivs simkunnighetsnätverket av distriktets kansli i samarbete med distriktets utvecklingskonsulent hos SSF.

Har du en roll som simkunnighets- eller breddsimsansvarig (eller motsvarande) i din förening, men är ännu inte med i nätverket, så kan du kontakta distriktets kansli för mer information och inbjudan till nästa träff.

Simkunnighetsnätverket i SDF Stockholm