Gå till innehåll
Distrikt Stockholm

Nätverk för Unga Ledare

Distriktet har, i samarbete med distriktets utvecklingskonsulent, under våren 2023 påbörjat ett arbete för att skapa ett nytt koncept med nätverksträffar för unga ledare.

nätverk

20230627

Arbetet med nätverket ”Unga ledare” är i full gång. Vi kommer efter sommaren att skicka ut och bjuda in era ledare i distriktet som önskar vara med.

Tack till nätverket ”Breddansvariga” för input och intresse.

Det vi jobbat fram och som vi tror skulle vara givande träffar är:

 • Startträff - inspirerande. (Karriärvägar inom simidrotten)
 • Karriärvägar (Ledare, tränare, föreningsledare, förbundsarbete, funktionär)
 • Simidrotterna (Mer för Fler), prova på övningar från andra simidrotter.
 • Landträning (Mer för fler, rörelseförståelse)
 • NPF-diagnos / para. Hur möter vi olika människor i vår verksamhet
 • Trygg idrott, ny tränarweb?

De vi vill uppnå:

 • Gemenskap över föreningsgränserna och simidrotterna.
 • Ha med ämnen som är överskridande för flertalet olika roller och simidrotter så det blir för alla.
 • Utveckla våra ”unga ledare” i distriktet.
 • Samla in input och de idéer som deltagarna kommer med för att forma nästa termins nätverk så ledare i distriktet känner delaktighet att få vara med och påverka.

Utformning:

 • Två träffar under ht-23 och två träffar under vt-24
 • Datum är förbestämda och med satta ämnen
 • Kvällstid & helgtid, då det efterfrågats

Mer information kring detta kommer till er efter sommaren.