Gå till innehåll
Distrikt Stockholm

Klubbchefsnätverk

Distriktets klubbchefsnätverk är en mötesplats för föreningarnas klubbchefer eller motsvarande roll. Nätverket träffas 2-3 gånger per termin och får då möjlighet att diskutera sitt arbete och de utmaningar de står inför i närtid med sina kollegor med samma roll runt om i distriktet, samt hitta beröringspunkter mellan föreningarna i distriktet.

Klubbchefsnätverket startades av RF-SISU Stockholm med syftet att öka samarbetet mellan föreningarna och skapa en plattform för föreningarna att dela med sig av goda exempel.

Har du en klubbchefsroll (eller motsvarande) i din förening, men är ännu inte med i nätverket, så kan du kontakta distriktets utvecklingskonsulent Öppnas i nytt fönster. Erik Rudberg på erik.rudberg@svensksimidrott.se.