Gå till innehåll
Distrikt Stockholm

Om oss

Stockholms Simförbund är ett av distriktsförbunden inom Svenska Simförbundet, SSF. Mål och inriktning sammanfaller därför med SSF:s idéprogram, som utgör grunden för svensk simidrotts verksamhet under 2000-talet.

Sedan den 1 januari 2010 omfattar Stockholms Simförbund simföreningarna i hela Stockholms län samt Gotland.

Distriktet har idag ca 54 simidrottsföreningar varav flera är bland de bästa i landet i tävlingsverksamhet. Distriktets föreningar bedriver sin verksamhet i ca 35 inomhusbad med en sammanlagd utnyttjandetid på runt 800 bassängtimmar per vecka.

Stockholmsdistriktets klubbar engagerar över 20 000 barn och ungdomar från babyåldern och uppåt. Inriktningen är "Simidrott åt alla på vars och ens villkor".

På klubbarnas program finns simskolor, simlekskolor, tränings- och tävlingssimning, motionssimning, vattenpolo, simhoppning och konstsim och öppetvattenverksamhet allt efter varje klubbs möjligheter.

För att hålla igång verksamheten inom distrikt och klubbar finns ett mycket stort antal ideellt engagerade ledare och föräldrar. Värdet av denna insats kan uppskattas till mer än 20 000 arbetstimmar per år. Utan denna insats skulle vår simverksamhet avstanna.