Gå till innehåll
Distrikt Stockholm

RF-SISU Distrikt

RF-SISU distrikten är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisationer, som utvecklar och stödjer idrotten i respektive distrikt. Fyra RF-SISU distrikt är kopplade till Stockholms Simförbunds geografiska område, RF-SISU Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., RF-SISU Gotland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., RF-SISU Uppland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och RF-SISU Sörmland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Vi samverkar med Stockholms simförbund och SSF:s utvecklingskonsulent i möten med föreningar. Tillsammans ger vi simidrottsföreningarna i distriktet ett brett stöd inom föreningsutveckling både generellt och rent idrottsligt.

RF-SISU distrikten arbetar bland annat med folkbildning som metod. Det är ett bra komplement till andra utbildningsinsatser för att förankra och sprida kunskap hos medlemmar i föreningen. Det kan handla om allt från värdegrundsfrågor till att "ta tempen" på träningsgruppen eller att ta fram en policy för exempelvis Trygga idrottsmiljöer.

Samverkan börjar med att föreningen träffar sin RF-SISU-konsulent, ofta tillsammans med SSF:s utvecklingskonsulent, och tittar på vilka utmaningar och behov er förening har. Vi kommer överens om insatser i en utbildningsplan, som sedan genomförs under terminen eller året. Genom statsbidraget vi får för att bedriva folkbildning i samverkan med er, kan vi finansiera vissa kostnader som uppkommer i samband med de överenskomna insatserna. Det kan gälla till exempel utbildningsmaterial, föreläsararvoden, lokalhyra eller förtäring.

Förutom det direkta arbetet med folkbildning och föreningsutveckling erbjuder RF-SISU distrikten ett brett utbud av utbildningar i sina respektive kursprogram, bland annat Grundutbildning för tränare, IdrottOnline administration, Strategisk styrelseutbildning, och mycket, mycket mer. Gå in på ditt distrikts hemsida, via lämplig länk ovan, och se vad som erbjuds i ditt distrikt.

Undrar du över vem som är er förenings RF-SISU konsulent så kan du höra av dig till Stockholms Simförbunds Utvecklingskonsulent alternativt kontakta Stockholms Simförbunds kontaktperson hos RF-SISU Stockholm Bengt Svensson, för mer information.

Bengt Svensson
RF-SISU Distrikt loggor (SDF Stockholm)

Bengt Svensson
RF-SISU Stockholm

08-627 40 70
bengt.svensson@rfsisu.se