Gå till innehåll
Skånes Simförbund

5 § Styrelsens åligganden

Styrelsen ska:

 1. Verkställa SDF-mötes beslut och bereda ärenden, som ska föreläggas SDF-möte.
 2. Verka för att av SSF beslutade åtgärder genomförs i distriktet.
 3. Förvalta och ansvara för SDF:s medel.
 4. Hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna för­eningarna och främja utvecklingen inom SSF:s ansvarsområden och simidrotter i distriktet.
 5. Ansvara för att distriktsmästerskapstävlingar och andra tävlingar enligt RF:s och SSF:s bestämmande genomförs.
 6. Initiera och genomföra utbildning i distriktet.
 7. Samordna tävlingsverksamheten och besluta om sanktion för tävlingar i distriktet.
 8. Ansvara för utbildning och godkännande av funktionärer i distriktet.
 9. Främja effektiv kontaktverksamhet med det regionala och lokala samhället och med berörda
  RF-SISU distriktsförbund.
 10. Ge SSF-styrelsen fortlöpande information om verksamheten i distriktet och i övrigt gå SSF tillhanda med upplysningar och yttranden.
 11. Godkänna distriktsrekord.
 12. Redovisa lång- och kortsiktiga mål samt ekonomisk planering inför SDF-möte
 13. På begäran av Riksidrottsnämnden (RIN), Dopingsnämnden (DoN), Idrottsombudsmannen eller Dopingkommissionen (DopK) lämna uppgifter samt avge yttranden.
 14. I enlighet med lagen om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn begära att den som anställs eller erhåller uppdrag inom Skånesim – om arbetet eller uppgifterna som personen erbjuds eller tilldelas innebär direkt och regelbunden kontakt med barn – visar upp ett utdrag enligt lagen om belastningsregister.