Gå till innehåll
Skånes Simförbund

2 § Kallelse

Styrelsen sammanträder på kallelse enligt ordförandens bestämmande eller då minst tre ledamöter begär det.

Kallelse till sammanträde ska innehålla föredragningslistan för sammanträdet.

Ledamot ska omedelbart till sekreteraren anmäla hinder att delta i sammanträdet.