Gå till innehåll
Skånes Simförbund

4 § Adjungering av styrelseledamot

Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot av styrelsen. Adjungerad ledamot har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt samt får utses till befattning inom styrelsen.