Gå till innehåll
Skånes Simförbund

Utbildningsstöd

Obs! Läs hela texten för information om hur bidrag erhålls för 2022-2023 (inga ansökningar krävs för utbildningar inom SSF:s regi).

Aktivitetsledare är ofta de vuxna som, näst efter föräldrarna, står barn och ungdomar närmst. Det är aktivitetsledarna som påverkar både individernas utveckling och deras upplevelse av idrott. Ska idrottsrörelsen kunna ge barn och ungdomar en verksamhet där de får må bra, ha roligt och utvecklas så är aktivitetsledare nyckelpersonerna i arbetet.

Det är därför viktigt att aktivitetsledare får möjlighet till utbildning, så de kan utveckla kompetenser som behövs för att bedriva den idrottsliga verksamheten i linje med anvisningar, policyer och riktlinjer som svensk idrottsrörelse har satt upp.

Svensk Simidrott har som mål att bedriva simidrott där barn och ungdomar har roligt, mår bra och ges förutsättning att utvecklas under hela livet.

Projektstödets syfte och mål är att jobba för att all barn- och ungdomsidrott ska ledas av utbildade aktivitetsledare med kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala och idrottsspecifika utveckling.

Målgrupp

Ledare för simidrottare inom åldrarna 7-25 år (baby- och minisimsutbildningar är ej bidragsberättigade).

Nedanstående utbildningar är bidragsberättigade för simidrottsföreningar under perioden 2022-2023:

Kursnamn

Simidrott

Bidragsbelopp

Simidrottsledare digital

simning/vattenpolo/ simundervisning

2000 kr/deltagare

Simidrottsledare

simning/vattenpolo/ simundervisning

2500 kr/deltagare

Simlinjeinstruktör 7-13 & 12-17

simning

5000 kr/deltagare

Simlärarutbildning del 1

simundervisning/simning

2000 kr/deltagare

Simlärarutbildning del 2

simundervisning/simning

2000 kr/deltagare

Vattenpololedare

vattenpolo

1250 kr/deltagare

Baskurs

simhopp

2500 kr/deltagare

Grundkurs

simhopp

2500 kr/deltagare

Utvecklingskurs

simhopp

2500 kr/deltagare

Landträningskurs

simhopp

2500 kr/deltagare

Konstsimstränare Bas

konstsim

2500 kr/deltagare

Konstsimstränare Nybörjare

konstsim

5000 kr/deltagare

Konstsimstränare Ungdom

konstsim

2500 kr/deltagare

Grundutbildning


för tränare (SISU)

alla simidrotter

Kostnad som överstiger
500 kr/deltagare

Utbildningsstödet utbetalas per automatik för alla ovanstående kurser som arrangeras inom Svensk Simidrotts regi. Utbetalning erhålls inom ca 1-3 månader efter avslutad kurs. Föreningar behöver alltså inte skicka in någon ansökan för att erhålla bidraget. Bidrag beviljas dock endast för deltagare som varit närvarande och blir registrerade som godkända på kursen inom 3 månader efter avslutad kurs!

Ansökan för SISU-kursen "Grundutbildning för tränare" görs i IdrottOnline!

Ansökningsperioden är öppen mellan 2022-02-25 till 2023-10-15 och ansökningar kan göras löpande.

Vi ser helst att föreningen ansöker innan kursen arrangeras och gör ett ansökningsärende för respektive GUT-kurs.

Observera att man enbart kan söka bidrag för kurser som arrangeras det aktuella året, ansökningar får alltså inte släpa mellan åren.

Inom ca fyra veckor från det att ansökan för kursen "Grundutbildning för tränare" har skickats in får föreningen, via IdrottOnline, ett "förhandsbesked" att ansökan är beviljad.

Beviljade medel betalas ut först efter att föreningen har skickan in en återrapportert för ärendet. Återrapporten ska skickas in efter att kursen har genomförts och deltagarna blivit registrerade som "närvarande" och "godkända" i IdrottOnline.

Deltagare som fått möjlighet att komplettera delar av kurs efter sista kurstillfället måste göra det inom 3 månader, annars erhålls inget bidrag för dessa deltagare. Deltagare som går en kurs under november-december 2023 måste ha kompletterat senast den 31 januari 2024 för att kunna erhålla medel.

OBS! Efter 2023-10-15 kan inga ansökningar göras. Det är därför extra viktigt att komma ihåg att ansöka senast den dagen, för alla planerade utbildningar under oktober-december 2023.

Frågor och ytterligare information

Har du övriga frågor kring utbildningsstöd är du välkommen att kontakta:

Josefin Lillhage, Administratör Projektstöd för barn- och ungdomsidrott
E-post: josefin.lillhage@svensksimidrott.se Telefon: 010-4764711