Gå till innehåll
Skånes Simförbund

RF SISU

RF-SISU Skåne och RF SISU Blekinge är Riksidrottsförbundets och SISU Riks regionala företrädare. Deras uppdrag är att stödja, leda, företräda, utveckla, bilda och utbilda idrottsföreningar och specialdistriktsförbund.

Till RF-SISU distriktens uppgifter hör att:

  • vara idrottsrörelsens studieförbund och utbildningsorganisation.
  • stimulera lärande.
  • främja, utveckla och samordna idrottsverksamheten.
  • ta tillvara idrottens intressen och se till att idrottens roll i samhället utvecklas.
  • arbeta med idrottsservice, intressepolitik och idrottsutveckling.
  • fördela vissa anslag till idrottsrörelsen.
  • verka för att bevara det idrottshistoriska arvet.
  • stärka engagemanget och utveckla idrottsverksamheten.

Varje förening som är ansluten till Skånes Simförbund är också ansluten till RF SISU och har därmed en idrottskonsulent som hjälp och stöd.

Ta kontakt med din idrottskonsulent för att höra vad de kan stötta er med!
Har du inte kontaktuppgifter till din förenings idrottskonsulent så hör av er till antingen Svensk Simidrotts utvecklingskonsulent Öppnas i nytt fönster. i distriktet eller maila RF SISU Blekinge / RF SISU Skåne.

nyhetsbrev

Publicerad: 2022-11-18

Senast uppdaterad: 2022-11-29

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -